POZDROWIENIA HISTORIA INSTYTUT DZIŚ MEDIA O NAS GALERIA QUIZ PUBLIKACJE DEDYKACJE AUTORZY 75 LAT INSTYTUTU


PODZIĘKOWANIA

Instytut Polski w Budapeszcie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, byłym dyrektorom, byłym pracownikom i partnerom, bez których ta publikacja nie mogłaby powstać. Dziękujemy za podzielenie się wspomnieniami z wieloletniej współpracy, udostępnienie zdjęć i poświęcony czas.

Poza osobami, których nazwiska można odnaleźć w tekście, za pomoc w zgromadzeniu materiałów archiwalnych i przygotowaniu publikacji słowa podziękowania należą się byłym pracownikom Wojciechowi Salapskiemu, Wandzie Bende, Erzsébet Szenyán i Zoltánowi Kocsisowi, praktykantom i wolontariuszom Marcie Kowalskiej, Agacie Wilczyńskiej, Małgorzacie Federowicz i Joannie Skarżyńskiej, a także – last but not least – autorowi projektu graficznego Krzysztofowi Duckiemu, wieloletniemu przyjacielowi Instytutu.

Odrębne podziękowania kierujemy do burmistrzyni VI. Dzielnicy Budapesztu Pani Zsófii Hassay za wsparcie finansowe druku tego jubileuszowego wydawnictwa.

Zespół Instytutu Polskiego
Aktualny zespół Instytutu Polskiego (2014)
Aktualny zespół Instytutu Polskiego (2014)


@2014 Instytut Polski w Budapeszcie

1065 Budapest, Nagymező utca 15.Stopka redakcyjna | Podziękowania