POZDROWIENIA HISTORIA INSTYTUT DZIŚ MEDIA O NAS GALERIA QUIZ PUBLIKACJE DEDYKACJE AUTORZY 75 LAT INSTYTUTU


Prof. Dr hab. Janusz Bańczerowski Prof. dr hab.
Janusz Bańczerowski


Professor emeritus na Uniwersytecie im. Eötvösa Loránda (ELTE )

Kursy języka polskiego w Ośrodku Informacji i Kultury Polskiej w Budapeszcie (OIKP) prowadziłem w latach 1970–1990. Ich niezwykła popularność skłoniła mnie do wypracowania glottodydaktycznych podstaw nauczania języka polskiego wśród Węgrów, uwzględniających ich specyfikę językową. Taki cel przyświecał mi, podczas organizacji – w ścisłej współpracy i przy wsparciu OIKP, a później Instytutu Polskiego – ośmiu konferencji polonistycznych w czasie, gdy kierowałem Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE) w latach 1978-2008. Na ostatniej konferencji wygłoszono prawie 50 referatów naukowych, co dobrze pokazuje, jak bardzo ożywiły się w tym czasie badania polonistyczne na Węgrzech.

Europejski Koktajl Językowy na statku A38 – projekt EUNIC (2013)
Europejski Koktajl Językowy na statku A38 – projekt EUNIC (2013)   
Letni kurs języka polskiego (2013)
Letni kurs języka polskiego (2013)


Pocztówka promująca naukę języka polskiego
Pocztówka promująca naukę języka polskiego

INSTYTUT DZIŚ

» Wprowadzenie » Muzyka, teatr, taniec » Film, wystawy » PR, media, literatura » Sztuki piękne » Dyplomacja publiczna » Język Polski    - Miklós Mitrovits    - István Kovács    - Prof. dr hab. Janusz
     Bańczerowski
   - Zsuzsanna Ráduly    - György Gömöri    - László Kálmán Nagy    - Orsolya Németh » Administracja » Biblioteka

@2014 Instytut Polski w Budapeszcie

1065 Budapest, Nagymező utca 15.Stopka redakcyjna | Podziękowania