POZDROWIENIA HISTORIA INSTYTUT DZIŚ MEDIA O NAS GALERIA QUIZ PUBLIKACJE DEDYKACJE AUTORZY 75 LAT INSTYTUTU


Éva Karádi Éva Karádi

Redaktor naczelna
Magyar Lettre Internationale

W trakcie owocnej współpracy z Instytutem Polskim w Budapeszcie, dzięki naszym wybitnym polonistom, na łamach węgierskiego wydania europejskiego czasopisma kulturalnego Magyar Lettre Internationale ukazały się publikacje ponad siedemdziesięciu współczesnych polskich autorów, m.in. Stanisława Barańczaka, Joanny Bator, Zygmunta Baumana, Kazimierza Brandysa, Sylwii Chutnik, Stefana Chwina, Witolda Gombrowicza, Jerzego Pilcha, Doroty Masłowskiej, Ryszarda Kapuścińskiego, Ignacego Karpowicza, Adama Michnika, Czesława Miłosza, Tadeusza Rożewicza, Doroty Masłowskiej, Zośki Papużanki, Andrzeja Stasiuka, Mariusza Szczygła, Olgi Tokarczuk, Krzysztofa Vargi i wielu innych.

   
Wydaliśmy opracowania zbiorowe („Polonia Express”, „Stulecie Polaków”, „Listy do Miłosza”). Opublikowaliśmy zwycięskie prace konkursu eseistycznego zorganizowanego przez Instytut Polski, wybrane prace polskich stypendystów literackich Funduszu Wyszehradzkiego oraz, co nie mniej ważne, eseje pisarzy węgierskich i polonistów o tematyce polskiej (András Pályi, Endre Kukorelly, László Márton, Noémi Kertész, Lajos Pálfalvi), zaś w najnowszym numerze pełen uznania dla Polski i Polaków esej Jánosa Háya („Ciało wolności”). Możemy być wdzięczni Instytutowi Polskiemu za współpracę z czasopismami Res Publica Nowa i Herito, z której zrodziły się wspólnie wydane numery, a nawet anglojęzyczne czasopismo VISEGRAD INSIGHT redagowane pod kierunkiem polskiego redaktora naczelnego. Mija 15-lecie Festiwalu Debiutantów Europejskich w ramach Międzynarodowego Festiwalu Książki w Budapeszcie, gdzie Instytut ma swój aktywny udział. Swego czasu debiutowała na nim Olga Tokarczuk, której wybitna powieść „Prawiek i inne czasy” reprezentuje Polskę w redagowanej przeze mnie serii „Valahol Európában” wydawnictwa „L’Harmattan”. Dziękuję Instytutowi Polskiemu i jego znakomitym pracownikom! INSTYTUT DZIŚ

» Wprowadzenie » Muzyka, teatr, taniec » Film, wystawy » PR, media, literatura    - Eszter Felvidéki    - Éva Karádi    - Lajos Pálfalvi » Sztuki piękne » Dyplomacja publiczna » Język Polski » Administracja » Biblioteka

@2014 Instytut Polski w Budapeszcie

1065 Budapest, Nagymező utca 15.Stopka redakcyjna | Podziękowania